This website works best with JavaScript enabled

Tercüme Bürosu çeviri bürosu

Müşteri Hizmetleri 

+90 312 354 2840

   +90 543 354 2840

Tercüme Bürosu

Çekçe Yeminli Çeviri

Çekçe Yeminli çevirmen

Çekçe Yeminli Çeviri; Yasal sorumluluk gerektiren işleyiştir. Çekçe noter yeminli tercümanlar tarafından merkez dilden hedef dile aslına oranlı çevirisi yapılmış, diploma, nüfus cüzdanı, ehliyet, imzalanmış mahkeme kararları,  boşanma kararları, evlilik cüzdanı, pasaport, transkript, tapu belgeleri,  ticari sözleşmeler, hukuki belgeler, patent dosyaları, şirket faaliyet raporu, emeklilik dosyaları, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri gibi dosyalardır. Çekçe noter yeminli çevirmenlerin çeviri belgeleri yemin zaptının bulunduğu noter tarafından tasdiklenmektedir. Bir diğer değişle yaptığı Çekçe çevirinin altına attığı imza ve noter kaşesi ile çeviriden oluşabilecek sıkıntılar için sorumluluğun altına giren Çekçe çevirmenlere denir.

Çekçe Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Çekçe yeminli çeviridosyanın noterde yemin zaptı bulunan Çekçe yeminli tercümanlar tarafından istenilen dile çevirisinin yapılması ve çeviri metnin ilgili çevirmen tarafından kaşelenip imzalanması prosedürüdür. Çekçe  çevirmenin yeminli Çekçe çevirmen olması için de ilgili dilin veya dillerin eğitimini almış olması ve bunu kanıtlayan dosyalarla notere başvurması gerekmektedir. Noter huzurunda, kendisine verilen dosyaların çevirilerini eksik olmadan ve doğru bir şekilde yapacağına dair yemin eder ve ettiği bu yemin zapt altına alınır, sonuç olarak Çekçe yeminli çevirmen olur. Çekçe çevirmenin kendisine verilen bu zapt, yemini ettiği noter bünyesinde geçerlidir. Çekçe yeminli çevirmenler, yaptıkları çevirinin doğruluğunun tüm sorumluluğunu üstlenirler ve bu sebeple de dosyanın altına kaşe ve imzalarını atarlar. Sonrasında, çeviri ettikleri ve imzaladıkları dosyalar ilgili notere iletilir ve noter onayı ile birlikte geçerlilik kazanır.

Çekçe yeminli ve yeminsiz tercüman arasındaki fark nedir;

Çekçe yeminli zabıtlı çevirmenin, çevirisini yaptığı özel ve resmi dosyalarının altına imza atma yetkisi vardır. Çekçe yemin dosyası sahibi olmayan Çekçe çevirmenin yaptığı özel ve resmi dosyaların altına imza atma yetkisi yoktur. Ayrıca noter onayı olacak, özel veya resmi belgenin çevirisine sadece yeminli Çekçe çevirmen imza atabilir. Çekçe yemin zaptı olmayan çevirmenin yaptığı çeviri işlerini noter onaylamaz.

Çekçe Yeminli çevirilerin kullanıldığı bazı genel alanlar şunlardır;

Müşterilerin Çekçe dosyalarının söz konusu çeviri bürosunca, noter yeminli Çekçe tercümanlar tarafından çeviri yapılması ve istenilmesi durumunda noter tasdiki ve apostil (tasdik şerhi) işlemleri tamamlanarak alıcı müşteriye sunulmasıdır.

Vekaletname, Nüfus Cüzdanı, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Şirket Kuruluş Evrakları Yasal Anlaşmalar, Mahkeme dosyaları, İş Teklif Ve Sözleşmeleri, İşçi - İşveren İlişkileriyle İlgili dosyalar, Genel Mevzuat ve Yasalar, Yargılama Olayının Başında, Ortasında ve Sonunda Düzenlenen belgeler (Dava Dilekçeleri, Bilirkişi Raporları, Delil Teşkil Edecek Tutanaklar, Evrak ve Malzemeler, Mahkeme Kararları ve benzeri gibi).

Noterden Çekçe yemin zaptı nasıl alınır?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yeminli Çekçe çevirmen olarak çalışmak istiyorsanız aranan ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanızdır. Çekçe yeminli tercüman olabilmeniz için aranan ikinci özellik lisans düzeyinde üniversitelerin Çekçe mütercim-tercümanlık veya Çekçe çeviri bilim bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak ilk koşullardan biridir.

Eğer bu şartları karşılıyorsanız yapmanız gereken Çekçe yemin zaptınızı onaylayacak bir noter bulmaktır. İlersin de bu notere mezuniyet dosyanızın ibraz ederek ve noter karşısında yemininizi ederek notere Çekçe yeminli tercümanlık zaptınızı onaylatmış olursunuz. Çekçe yeminli tercüman olmayan kişilerin çevirisini yaptıkları metne imza atma salahiyeti yoktur ve yaptıkları Çekçe çeviriler resmiyet taşımaz.

Mütercim tercümanlık yemini adınız, doğum tarihiniz, iş ve ev adresleriniz, tahsil dereceniz, hangi dil/dilleri bildiğiniz, noterin bu dili bildiğinize yönelik kanaatine nasıl oluştuğu, yeminin şekli ve tutanak zamanı gibi bilgileri bulundurmaktadır ve bu yemin noterde bir tutanak ile dosyalanarak arşivlenmektedir. Noterde Çekçe yemin zaptı bulunmayan tercümanlara çeviri ile alakalı işlem yaptırılmaz. Çekçe yemin zaptını bulunduran noter tarafından çeviri hizmetinin karşılığı olan miktar gelir, tercümana ödenecek olan miktar da gider olarak belgelendirilir.

Bu noktada kafa karıştırabilecek olaylardan biri şudur ki bir noterden alınan Çekçe yemin zaptı diğer bir noter ya da mahkeme tarafından kabul görmek zorunda değildir. Dolayısıyla birden fazla noterle çalışmak isterseniz birden fazla Çekçe tercümanlık yemini etmeniz gerekebilir.

Neden Çekçe yeminli çeviri?

Çekçe Yeminli çeviri nedir? Bilindiği gibi ehemmiyetli çeviri konularında, özellikle ülkelerarası ticaret gibi Çekçe çeviri konularında bir cümlenin bile çok büyük ve hayati ehemmiyeti vardır. Sebebi ise, yerel veya uluslararası hukukta bir sözün dahi tarafları haklı-haksız ya da alacaklı-borçlu gibi sonlandırıcı nitelikte ehemmiyet arz eden durumlarda bırakmasıdır. Bu aynı zamanda "yeminsiz" Çekçe çevirinin de ne olduğunu göstermektedir. Kişisel Çekçe çeviri işlerinde pek ehemmiyetli olmasa da, Çekçe hukuki, Çekçe ticaret ve benzeri ciddi meselelerde yazışırken Çekçe ifadeler cümlesi cümlesine tam ve açık bir ifade kullanmak, şimdi ve sonraki ileriye dönük uzun vadeli Çekçe çeviri işlerinizde firmanızın ve kişisel haklarınızın korunması, tarafların almış olduğu bilinçli sorumlulukları gibi hayati ehemmiyet taşıyan maddelerin bilinmesi adına Çekçe yeminli çeviri çok ehemmiyetlidir.

 

İletişim Formu 

Lütfen mesajınızı yazınız.

Tercüme Bürosu 

Tüm Dillerde Tercüme Bürosu dünyanın tüm resmi dillerinde her nevi sözlü ve yazılı tercüme hizmeti sunan sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz.

1392.cadde. No:1/27. Başak Plaza. İvedik Organize Sanayi Bölgesi. Ostim. Yenimahalle / Ankara
Tel: +90 312 354 28 40
info@ceviritercume.net

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440