This website works best with JavaScript enabled

Tercüme Bürosu çeviri bürosu

Müşteri Hizmetleri 

+90 312 354 2840

   +90 543 354 2840

Tercüme Bürosu

Filipince Yeminli Çeviri

Filipince Yeminli çevirmen

Filipince Yeminli Çeviri; Yasal sorumluluk gerektiren işleyiştir. Filipince noter yeminli tercümanlar tarafından merkez dilden hedef dile aslına oranlı çevirisi yapılmış, diploma, nüfus cüzdanı, ehliyet, imzalanmış mahkeme kararları,  boşanma kararları, evlilik cüzdanı, pasaport, transkript, tapu belgeleri,  ticari sözleşmeler, hukuki belgeler, patent dosyaları, şirket faaliyet raporu, emeklilik dosyaları, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri gibi dosyalardır. Filipince noter yeminli çevirmenlerin çeviri belgeleri yemin zaptının bulunduğu noter tarafından tasdiklenmektedir. Bir diğer değişle yaptığı Filipince çevirinin altına attığı imza ve noter kaşesi ile çeviriden oluşabilecek sıkıntılar için sorumluluğun altına giren Filipince çevirmenlere denir.

Filipince Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Filipince yeminli çeviridosyanın noterde yemin zaptı bulunan Filipince yeminli tercümanlar tarafından istenilen dile çevirisinin yapılması ve çeviri metnin ilgili çevirmen tarafından kaşelenip imzalanması prosedürüdür. Filipince  çevirmenin yeminli Filipince çevirmen olması için de ilgili dilin veya dillerin eğitimini almış olması ve bunu kanıtlayan dosyalarla notere başvurması gerekmektedir. Noter huzurunda, kendisine verilen dosyaların çevirilerini eksik olmadan ve doğru bir şekilde yapacağına dair yemin eder ve ettiği bu yemin zapt altına alınır, sonuç olarak Filipince yeminli çevirmen olur. Filipince çevirmenin kendisine verilen bu zapt, yemini ettiği noter bünyesinde geçerlidir. Filipince yeminli çevirmenler, yaptıkları çevirinin doğruluğunun tüm sorumluluğunu üstlenirler ve bu sebeple de dosyanın altına kaşe ve imzalarını atarlar. Sonrasında, çeviri ettikleri ve imzaladıkları dosyalar ilgili notere iletilir ve noter onayı ile birlikte geçerlilik kazanır.

Filipince yeminli ve yeminsiz tercüman arasındaki fark nedir;

Filipince yeminli zabıtlı çevirmenin, çevirisini yaptığı özel ve resmi dosyalarının altına imza atma yetkisi vardır. Filipince yemin dosyası sahibi olmayan Filipince çevirmenin yaptığı özel ve resmi dosyaların altına imza atma yetkisi yoktur. Ayrıca noter onayı olacak, özel veya resmi belgenin çevirisine sadece yeminli Filipince çevirmen imza atabilir. Filipince yemin zaptı olmayan çevirmenin yaptığı çeviri işlerini noter onaylamaz.

Filipince Yeminli çevirilerin kullanıldığı bazı genel alanlar şunlardır;

Müşterilerin Filipince dosyalarının söz konusu çeviri bürosunca, noter yeminli Filipince tercümanlar tarafından çeviri yapılması ve istenilmesi durumunda noter tasdiki ve apostil (tasdik şerhi) işlemleri tamamlanarak alıcı müşteriye sunulmasıdır.

Vekaletname, Nüfus Cüzdanı, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Şirket Kuruluş Evrakları Yasal Anlaşmalar, Mahkeme dosyaları, İş Teklif Ve Sözleşmeleri, İşçi - İşveren İlişkileriyle İlgili dosyalar, Genel Mevzuat ve Yasalar, Yargılama Olayının Başında, Ortasında ve Sonunda Düzenlenen belgeler (Dava Dilekçeleri, Bilirkişi Raporları, Delil Teşkil Edecek Tutanaklar, Evrak ve Malzemeler, Mahkeme Kararları ve benzeri gibi).

Noterden Filipince yemin zaptı nasıl alınır?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yeminli Filipince çevirmen olarak çalışmak istiyorsanız aranan ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanızdır. Filipince yeminli tercüman olabilmeniz için aranan ikinci özellik lisans düzeyinde üniversitelerin Filipince mütercim-tercümanlık veya Filipince çeviri bilim bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak ilk koşullardan biridir.

Eğer bu şartları karşılıyorsanız yapmanız gereken Filipince yemin zaptınızı onaylayacak bir noter bulmaktır. İlersin de bu notere mezuniyet dosyanızın ibraz ederek ve noter karşısında yemininizi ederek notere Filipince yeminli tercümanlık zaptınızı onaylatmış olursunuz. Filipince yeminli tercüman olmayan kişilerin çevirisini yaptıkları metne imza atma salahiyeti yoktur ve yaptıkları Filipince çeviriler resmiyet taşımaz.

Mütercim tercümanlık yemini adınız, doğum tarihiniz, iş ve ev adresleriniz, tahsil dereceniz, hangi dil/dilleri bildiğiniz, noterin bu dili bildiğinize yönelik kanaatine nasıl oluştuğu, yeminin şekli ve tutanak zamanı gibi bilgileri bulundurmaktadır ve bu yemin noterde bir tutanak ile dosyalanarak arşivlenmektedir. Noterde Filipince yemin zaptı bulunmayan tercümanlara çeviri ile alakalı işlem yaptırılmaz. Filipince yemin zaptını bulunduran noter tarafından çeviri hizmetinin karşılığı olan miktar gelir, tercümana ödenecek olan miktar da gider olarak belgelendirilir.

Bu noktada kafa karıştırabilecek olaylardan biri şudur ki bir noterden alınan Filipince yemin zaptı diğer bir noter ya da mahkeme tarafından kabul görmek zorunda değildir. Dolayısıyla birden fazla noterle çalışmak isterseniz birden fazla Filipince tercümanlık yemini etmeniz gerekebilir.

Neden Filipince yeminli çeviri?

Filipince Yeminli çeviri nedir? Bilindiği gibi ehemmiyetli çeviri konularında, özellikle ülkelerarası ticaret gibi Filipince çeviri konularında bir cümlenin bile çok büyük ve hayati ehemmiyeti vardır. Sebebi ise, yerel veya uluslararası hukukta bir sözün dahi tarafları haklı-haksız ya da alacaklı-borçlu gibi sonlandırıcı nitelikte ehemmiyet arz eden durumlarda bırakmasıdır. Bu aynı zamanda "yeminsiz" Filipince çevirinin de ne olduğunu göstermektedir. Kişisel Filipince çeviri işlerinde pek ehemmiyetli olmasa da, Filipince hukuki, Filipince ticaret ve benzeri ciddi meselelerde yazışırken Filipince ifadeler cümlesi cümlesine tam ve açık bir ifade kullanmak, şimdi ve sonraki ileriye dönük uzun vadeli Filipince çeviri işlerinizde firmanızın ve kişisel haklarınızın korunması, tarafların almış olduğu bilinçli sorumlulukları gibi hayati ehemmiyet taşıyan maddelerin bilinmesi adına Filipince yeminli çeviri çok ehemmiyetlidir.

 

İletişim Formu 

Lütfen mesajınızı yazınız.

Tercüme Bürosu 

Tüm Dillerde Tercüme Bürosu dünyanın tüm resmi dillerinde her nevi sözlü ve yazılı tercüme hizmeti sunan sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz.

1392.cadde. No:1/27. Başak Plaza. İvedik Organize Sanayi Bölgesi. Ostim. Yenimahalle / Ankara
Tel: +90 312 354 28 40
info@ceviritercume.net

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440