Yeminli Tercüme

Yeminli çeviri, yeminli tercüman tarafınca kaynak dilden hedef dile aslına uygun çeviri edilmiş, tasdik edilmiş ve mühürlenmiş çevirilerdir. Yeminli Çeviri şirketi olarak, kadromuzda tam zamanlı birçok yeminli tercüman bulundurarak bütün dilde yeminli çeviri hizmeti vermekteyiz.
Yeminli Tercümanlık; Noterlerin, yabancı dilde üniversite / Lisans düzeyinde diploması olan şahıslara, aslına oranlı çeviriler üreteceğine dair yemin ettirerek ve yazılı olarak da bu yemini imzalatmak sebebiyle tanıdığı yetkidir.

Yeminli tercüman, ürettiği çeviriye yorum katamaz, dosyanın orijinalinden (aslından) başka bir anlama ve ifadeye yer veremez, dökümanda değişiklik yapamaz. Her yeminli tercümanın ihtisas sahibi olduğu hususlar vardır. Bir tercümanın yeminli tercüman olması, onun her konuda çeviri yapabileceği anlamı taşımaz. Bu tamamen tercümanın kendi insafına kalmıştır. Neticede ürettiği çevirinin altına imza atacak ve sorumluluğu alacak o kişidir. Yeminli Çeviri ofisi olarak, çevirisi istenilen tekstin, alakalı tekst konusunda branşlaşmış ve tecrübeli tercümana verilmesini, nesnel olarak birden fazla hususa hakim, ofis tercümanlarımızdan mesul müdür Baş tercümanımızca belirlenmektedir. Böylelikle, çeviri tekstleri, hususunda branşlaşmış ve tecrübeli profesyonel tercümanlarımızca olması gereken nitelikte meydana getirilerek, gereken sorumluluğun taşınması manasında sağlıklı neticelere ulaşılmaktadır.

Yeminli tercüman olacak şahısların ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması kesin şarttır. Yeminli tercümanın ürettiği ve kaşeleyip imzaladığı, tasdik ettiği belge yeminli çeviridir. Yeminli tercümanın ürettiği çevirinin noter onayını sadece çevirmenin yemin zaptının bulunduğu noter tasdik etmektedir. Çevirmenin herhangi bir noterde yemin zaptının olması, çevirmenin imzasının başka bir noter tarafınca da tanınacağı anlamına gelmemektedir.

 

 çeviri bürosu

main content banner 1

main content banner 2

Müşteri Hizmetleri

+90 312 354 2840

   +90 543 354 2840