Yunanca Vekaletname Çevirisi

Yunanca Vekaletname Çevirisi

Türkçe Vekaletnamenin Yunanca diline çevirisi;

Yunanca diline çevrilmiş vekaletname, şahsın, kişinin, firmanın, şirketin başka bir şahsa, firmaya, şirkete belirli hallerde kendi adına işlem yapabilmesi için yazılı olarak noterden yetkilendirme verdiği bir dosyalardır.

Ev, Bina, Arsa, Konut, Taşınmazlarla ilgili işlemler, satış, istimlak, şirket kuruluşu, şahısa göre banka yetkileri, araba ile alakalı işlemler (satış, devir, vb.), Bankalarla alakalı işlemler, Miras intikal ve taksimatı, satış ve devir işlemleri, kiraya verme işlemleri, telefon işlemleri (numara taşınması, devri ile alakalı olan işlemler) gibi bir sürü işlemde sizin veya başka bir firmanın, kişinin adına vekaleten başka bir kişiyi yetkili kıldığınıza dair noterlerde oluşturulmuş Türkçe vekaletleri Türkçeden Yunanca diline çeviri yapılması ve göndereceğiniz ülkede konuşulan Yunanca diline çeviri yaptırmanız şart olabilir. Bu sebepten dolayı vekaletnameler münferit, genel ve özel olarak üçe ayrılırlar. Türkiye'deki noterlerde Türkçe oluşturulup yurtdışında kullanılacak olan vekaletnameler noterde tasdik işlemi yapılır dahilinde Yunanca diline çevirisi yapılır ve tekrar Türkçe orijinal dosyanın üstüne Vekaletnamenin Yunancasi konularak resmi kurum ve kuruluşlarda onay işlemi görebilmesi için Noterden tasdiklenir sonrasında Yunanca tasdiklenen vekaletnamenin apostil işlemleri gerçekleşir ve dosyanın gideceği ülkenin elçiliğinden, konsolosluğundan tasdiklenir.

Yunanca konuşulan ülkelerden bölgelerden iletilen Yunanca vekaletnamelerin ülkemizde geçerli sürekliliği olabilmesi için Yunanca dilinden Türkçeye çevirisi yapıldıktan sonra noterden tasdiklenir ve ülkemiz hudutları içerisinde amacına bağlı olarak kullanılabilir.

Vekaletname konusu ehemmiyetli olduğu için çeviriler uzman Yunanca vekaletname çevirisi yapan çevirmenler tarafından çevirisi yapılmalıdır. Yunanca, Türkçe – Türkçe, Yunanca vekaletname çevirisi yapan uzman tecrübeli Yunanca çevirmen kadrosu ile Yunanca vekaletname çeviri ve Yunanca vekaletname çeviri işlerinizde çeviri büromuzdan hizmet alma hususunda faydalanabilirsiniz.

Yunanca Vekaletname Türleri

Şahıslara Veraset İntikal İşlemlerine İlişkin Yunanca Vekaletnamesi

Şahıs veya firmalara Tapuda Yapılacak İşlemlere İlişkin Yunanca Vekaletname

Şahıslara ve Firmalara verilen Genel Yunanca Vekaletnamesi

Gayrimenkul Alımına İlişkin Yunanca Vekaletname

Boşanma Yetkili Yunanca Vekaletnamesi

Firmalara, Şahıslara İpotek Vermek Hakkında Yunanca Vekaletname

Şahıs, Firmalar, Şirketler Tarafından Yunanca Verilecek Vekaletnameler

Şahıslar, Firmalar Şirket Kuruluşu İçin Yunanca Verilecek Vekaletnameleri

Firmalar, Şahıslar ve Şirket Hisse Devrine Yunanca İlişkin Vekaletname

Yunanca diline hazırlanması gereken vekaletname örnekleri

Yunanca vekaletname çeviri, Yunanca vekaletname çeviri, Yunanca vekaletname çevirisi, Yunanca vekaletname çevirisi, Yunanca Türkçe vekaletname çeviri, Türkçe Yunanca vekaletname çevirisi

Türkçe Vekaletnamenin Yunanca Çevirisi;

Türkçe vekaletname Yunanca yeminli çevirmenler tarafından birebir çevirisi yapılır. Yunanca çevirisi yapılan Vekaletnamenin Yunanca yeminli çeviri, çeviri ehemmiyeti taşıyabilmesi için çeviri kaşemiz imzamız ve Yunanca yeminli çevirmenin imza onayı gerekmektedir.

 çeviri bürosu

main content banner 1

main content banner 2

Müşteri Hizmetleri

+90 312 354 2840

   +90 543 354 2840